Sürdürülebilir yelkencilik
viravira.co Blog > Bilgi > Sürdürülebilir Yelkencilik

Sürdürülebilir Yelkencilik

Sürdürülebilir yelkencilik, doğal çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmeye odaklanarak çevre dostu bir şekilde yelkencilik yapma pratiğini ifade eder. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını, atık ve kirliliğin azaltılmasını ve deniz yaşamına ve ekosistemlere saygı gösterilmesini içerir.

Giriş

Sürdürülebilir yelkencilik, doğal çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmeye odaklanarak çevre dostu bir şekilde yelkencilik yapma pratiğini ifade eder. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını, atık ve kirliliğin azaltılmasını ve deniz yaşamına ve ekosistemlere saygı gösterilmesini içerir. Sürdürülebilir yelkencilik, okyanuslarımızın ve su yollarımızın güzelliğini ve sağlığını korumaya kararlı yelken meraklıları arasında giderek daha popüler hale gelmektedir. Sürdürülebilir yelkencilik uygulamalarını benimseyerek, yelkenciler sporlarının keyfini çıkarırken aynı zamanda gezegenimiz için daha sürdürülebilir ve sorumlu bir geleceğe katkıda bulunabilirler.

Sürdürülebilir yelkencilik gerçekten mümkün mü? Denizcilik sektöründe çevreci ürünlerin kullanımı günden güne yaygınlaşırken, sürdürülebilir yelkencilik sanılanın aksine oldukça uygulanabilir.

Değişen dünya ve beraberinde gelen iklim değişikliğiyle ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı altında denizcilik, yelkencilik ve sürdürülebilir yelkencilik hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilir yelkencilik nedir?

Sürdürülebilir yelkencilik tanımı yapılmadan önce “sürdürülebilirlik kavramı” hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bu noktada sürdürülebilirlik kısaca ekolojik bağlamda biyolojik yaşam çeşitliliğinin korunması şeklinde açıklanabilir. Sürdürülebilir yelkencilik ise denizde seyir halindeyken yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum seviyede kullanmayı, en az karbon salımını hedeflemeyi ve minimum düzeyde atık ortaya çıkarmayı benimseyen bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Bu noktada yenilenebilir enerji kaynakları; rüzgar ve güneş, kullanılan en çevreci araçlardan birisi ise yelken olarak karşınıza çıkar.

Sürdürülebilir yelkencilik

Sürdürülebilir denizcilik mümkün mü?

“Sürdürülebilirlik nedir?” sorusunun cevabını benimsedikten sonra bütün uygulamaları seyir halinde gerçekleştirmek sürdürülebilirlik konusunda sizlere oldukça yardımcı olur.

Doğru ve yeterli miktarda kumanya kullanımı, inorganik atıkların minimum düzeyde salınımı ve doğal enerji kaynakları kullanılarak sürdürülebilir denizcilik konusunda ilerlemeler sağlamak mümkündür. Sürdürülebilirliğin küresel bir gereklilik haline geldiği günümüzde doğru kaynak tüketimi ve kullanımı gerçekleştirmek oldukça önemlidir. Bu noktada sürdürülebilirlik kapsamında biyolojik yaşam çeşitliliğinin korunmasına yardımcı olmak ve doğal enerji kaynakları kullanılarak alınacak önlemler sürdürülebilir denizcilik bağlamında gelişmeler elde etmeyi mümkün hale getirir.

Teknelerde kullanılabilecek yenilenebilir enerji kaynakları

Ekolojik bağlamda biyolojik hayatın korunması kapsamında sürdürülebilirlik projeleri ve yenilenebilir enerji kaynakları oldukça önem taşır. Bu noktada yelkenli kullanımı doğa dostu seçeneklerden biri olarak ön plana çıkar. Gelişen dünya beraberinde enerji konusunu gündeme getirir. Böylelikle teknelerde kullanılabilecek yenilenebilir enerji kaynakları önem taşır. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi tekneler için en önemli kaynaklar arasında yer alır. Rüzgar enerjisi yalnızca seyir için değil aynı zamanda elektrik üretimi için de kullanılabilir alternatiflerden biridir. Aynı zamanda güneş enerjisi teknenin elektrikli aletlerini beslemek maksadıyla kullanılabilir. Böylece fosil yakıtların kullanımı minimum düzeye indirilerek çevreye verilen zararı azaltmak mümkün hale gelir. Bununla birlikte doğal enerji kaynaklarının sınırsız olması da pek çok artıyı beraberinde getirir.

Tekne tasarımı

Sürdürülebilir deniz taşımacılığı alanında büyük rol oynayan tekne ve yelken kullanımı doğayı koruma kapsamında pek çok konuda alternatif çözüme sahiptir. Tekne tasarımında doğal enerji kaynaklarının kullanımıyla ortaya çıkan düşük enerji tüketimi, fosil yakıt tüketiminin azaltılması, teknelerde kullanılacak boyaların doğaya minimum düzeyde zarar vermesi gibi düzenlemeler doğrultusunda doğa dostu bir yelken tatili gerçekleştirmek mümkündür. Hafif yapıya sahip tekneler daha az güç tüketerek yol alma imkanına sahiptir. Böylelikle fosil yakıtların kullanımı azaltılarak çevreye verilen zarar minimum düzeye indirgenebilir. Son olarak motor konusunda yapılacak seçimlerde dizel ya da hibrit motorlara ek olarak elektrikli motorların tercih edilmesi de sizlere ve çevreye fayda sağlayan unsurlar arasında yer alır.

Rüzgar türbini

Rüzgar türbini, teknelerin ve yelkenlerin seyir halinde doğal enerji kaynağını kullanarak yakıt tüketimi konusunda avantaj sağlamasını amaçlar. Rüzgar enerjisini kullanarak pervaneler yardımıyla jeneratörü döndürerek elektrik üretimini sağlar. Böylece sizler için yakıt tüketimini azaltan ve çevreye verilen zararı en az seviyeye indirmeye yarayan çözümler arasında bulunur.

Güneş paneli

Güneş paneli kullanımı ekolojik yelkencilik kapsamında pek çok artıyı beraberinde getiren seçeneklerden biri olarak sizlerin karşısına çıkar. Temel olarak güneş ışınlarını üzerinde yer alan paneller aracılığıyla elektriğe dönüştürmeye yardımcı olurlar ve zararsız yelkencilik konusunda sizlere fayda sağlarlar. Doğal enerji kaynaklarının sınırsız olması bu noktada fosil yakıt kullanımını azaltma konusunda pek çok artıyı beraberinde getirir. Güneş paneli çalışabilmesi için panellerin tamamen güneş görmesi gereklidir. Herhangi bir bölümünde gölge olması durumunda çalışmayacağı için montajının bu husus göz önünde bulundurularak yapılması önemlidir.

Güneş paneli kullanımı ekolojik yelkencilik kapsamında pek çok artıyı beraberinde getiren seçeneklerden biri olarak sizlerin karşısına çıkar.

Hidrojeneratörler

Tekne ve yelkenlilerde çevresel sürdürülebilirlik konusunda yardımcı olan bir diğer seçenek ise pervane enerjisinden elektrik üretimi sağlayan hidrojeneratörlerdir. Hidrolik enerji uzun süredir kullanılan yöntemler arasında yer alır. Seyir halindeki yelkenli tekneler rüzgarı kullanarak yol alırken aynı zamanda su içerisinde bulunan pervaneleri de döner. Bu hareketin yarattığı enerjinin depolanarak kullanılması verim sağlayan alternatiflerden biri olarak karşınıza çıkar.

Teknede atık yönetimi

Sürdürülebilir yelkencilik düşüncesinin önemli konularından biri de teknede atık yönetimi olarak karşınıza çıkar. Bu noktada alınacak önlemlerle enerji tüketimi ve dolaylı olarak çevreye verilen zarar da azaltılabilir. Bu noktada aşağıdaki pratik yöntemleri kullanmak sizler için pratik çözümleri beraberinde getirebilir.

  • Elektriği yalnızca gerekli ekipmanlar için kullanmak.
  • Teknolojik aletlerin kullanımını minimum düzeye indirmek.
  • Çöplerin doğru bir şekilde düzenlenmesi ve doğaya karışmadığından emin olmak.
  • Pis su tankı boşaltmak için belirli istasyonları kullanmak.
  • Plastik kullanımını minimum düzeye indirgemek.

Sürdürülebilir yelkencilik kapsamında doğal enerji kaynaklarını kullanma, tekne içerisindeki atık yönetimi ve doğru seyir planlamasıyla, doğaya verilebilecek zararı minimum düzeye indirmek mümkündür. Yelkencilik kapsamında gerekli önlemler alındığında ve doğa dostu bir anlayış benimsendiğinde bu yaklaşım uzun vadede ekolojik çeşitliliğini korumaya katkıda bulunur. 

Sıkça Sorulan Sorular

Sürdürülebilir yelkencilik nedir?

Sürdürülebilir yelkencilik, yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak, atık ve kirliliği en aza indirerek ve deniz yaşamına ve ekosistemlere saygı göstererek çevre dostu bir şekilde yelken yapma pratiğini ifade eder.

Sürdürülebilir yelken uygulamalarına bazı örnekler nelerdir?

Sürdürülebilir yelken uygulamalarına örnek olarak fosil yakıtlar yerine rüzgar veya güneş enerjisi kullanmak, teknedeki plastik ve diğer atıkları azaltmak, çevre dostu temizlik ürünleri kullanmak ve deniz yaşamının hassas olduğu veya koruma altında olduğu alanlardan kaçınmak verilebilir.

Sürdürülebilir yelkencilik neden önemlidir?

Sürdürülebilir yelkencilik önemlidir çünkü yelkenciliğin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeye ve okyanuslarımızın ve su yollarımızın doğal güzelliğini korumaya yardımcı olur. Ayrıca gelecek nesillerin bu kaynaklardan yararlanmaya devam edebilmesini sağlamaya da yardımcı olur.

Sürdürülebilir yelkencilik yaparken yelkencilikten keyif almaya devam edebilir miyim?

Evet! Aslında birçok yelken tutkunu, doğal çevreyi daha sorumlu ve saygılı bir şekilde deneyimleyebildikleri için sürdürülebilir yelkencilik yapmanın spordan aldıkları keyfi artırdığını düşünüyor.

Sürdürülebilir yelkencilik yapmak için ne yapabilirim?

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak, atık ve kirliliği en aza indirerek ve deniz yaşamına ve ekosistemlere saygı göstererek sürdürülebilir yelkencilik yapabilirsiniz. Ayrıca sürdürülebilir yelkencilik girişimlerini ve kuruluşlarını destekleyebilir ve başkalarını da sürdürülebilir yelkencilik uygulamalarını benimsemeye teşvik edebilirsiniz.